REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7051
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRachwał, Marcin-
dc.date.accessioned2018-10-05T07:40:39Z-
dc.date.available2018-10-05T07:40:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 249-260pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7051-
dc.descriptionCreation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.pl
dc.description.abstractThis article presents evolution of the election law in the Senate of the Third Republic of Poland (1989-2011). The issue of electoral formula applied during election to the ‘second house’ of the Polish parliament was given particular attention. For the purpose of the study, it was assumed that the electoral formula is the principle of transforming votes into seats. Nowadays, three electoral formulas are applied – i.e. majority, proportionate and mixed. The majority formula is used for election to the Polish Senate; however, it was not until 2011 that one-seat constituencies were used (multi-seat constituencies were previously applied). It is worth emphasizing that the adopted legal solutions result in the necessity to hold by-elections, which receive little public attention. Therefore, the possibility of establishing a mixed formula ought to be taken into consideration in order to reduce negative impact of currently applied legal solutions, such as the difficulty in obtaining seats by smaller political parties and the need to holdby-elections.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectThe Senate of the Third Republic of Polandpl
dc.subjectelection lawpl
dc.subjectelectoral formulapl
dc.subjectSenat III RPpl
dc.subjectprawo wyborczepl
dc.subjectformuła wyborczapl
dc.titleEvolution of Election Law in the Senate of the Third Republic of Polandpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.20A.en.18-
dc.description.Emailmarcin.rachwal@op.plpl
dc.description.AffiliationAdam Mickiewicz University in Poznańpl
dc.description.referencesAntoszewski A., przy współudziale R. Alberskiego, Systemy wyborcze, (in:) A. Antoszewski, R. Herbut (eds.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997pl
dc.description.referencesBingham Powell G., Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006pl
dc.description.referencesGarlicki L., Komentarz do art. 97, (in:) L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom I, Warszawa 1999pl
dc.description.referencesGebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001pl
dc.description.referencesHaman J., Demokracja. Decyzje. Wybory, Warszawa 2003pl
dc.description.referencesHerbut R., System wyborczy, (in:) A. Antoszewski, R. Herbut (eds.), Leksykon politologii, Wrocław 2002pl
dc.description.referencesJackiewicz Z., Wpływ prawodawcy na wyniki wyborów, Państwo i Prawo 1995, No. 3pl
dc.description.referencesKallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003pl
dc.description.referencesLegutko R., Problemy demokratycznej partycypacji, (in:) J. Miklaszewska (ed.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków 1998pl
dc.description.referencesMojak R., Transformacja ustroju politycznego w latach 1989-1997, (in:) W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000pl
dc.description.referencesPolarczyk K., Parlament polski na tle parlamentów innych państw. Analiza statystyczna, Raport nr 214 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003pl
dc.description.referencesRachwał M., Demokracja bezpośrednia w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?, Przegląd Politologiczny 2010, No. 1pl
dc.description.referencesRousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966pl
dc.description.referencesSokolewicz W., Kwietniowa zmiana Konstytucji, Państwo i Prawo 1989, No. 6pl
dc.description.referencesStanowisko w sprawie reform politycznych, (in:) W. Salmonowicz (ed.), Porozumienia Okrągłego Stołu, Olsztyn 1989pl
dc.description.referencesUziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009pl
dc.description.referencesWawrzyniak J., Sejm i Senat w latach 1989-1997, (in:) J. Bardach (koordynator pracy), Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1997pl
dc.description.volume20/A en-
dc.description.firstpage249pl
dc.description.lastpage260pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Rachwal.pdf146,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.