REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7047
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGiedrewicz-Niewińska, Aneta-
dc.date.accessioned2018-10-05T07:37:56Z-
dc.date.available2018-10-05T07:37:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 195-209pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7047-
dc.descriptionCreation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.pl
dc.description.abstractIndustrial democracy denotes a specific proposition as well as the practice of shaping relations between employees and employers in an enterprise. The intensification of discussion on industrial democracy has happened due to changes that have occurred in this area on the basis of EU law. The European Union legislature has not only developed the idea of industrial democracy, moving it from domestic work establishments on to a plane of cross-border businesses, but it has also introduced one of the most powerful forms it takes the participation of employees in the bodies of enterprises. New legal solutions have contributed to the evolution of views on the sociological approach to industrial democracy. In order to determine the reasons for the development of worker participation in an enterprise it is reasonable to determine to what extent industrial democracy and industrial citizenship manifest themselves in an enterprise in a way similar to political democracy and state citizenship. The considerations in this respect have been supplemented by a presentation of legal solutions which are the basis for functioning of industrial democracy in the Societas Europaea.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectindustrial democracypl
dc.subjectinvolvement of employeespl
dc.subjectSocietas Europaeapl
dc.subjectindustrial citizenshippl
dc.subjectdemokracja przemysłowapl
dc.subjectuczestnictwo pracownikówpl
dc.subjectspółka europejskapl
dc.subjectobywatelstwo przemysłowepl
dc.titleIndustrial Democracy and Involvement of Employees in the Societas Europaeapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.20A.en.15-
dc.description.Emaila.niewinska@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniversity of Białystokpl
dc.description.referencesBiggins D.R., Democracy at Work, Social Alternatives 1993, vol. 12, No. 2pl
dc.description.referencesCaimano V. F., Human Performance Consultation. Inc., Academy of Management Executive 2004, vol. 18, No. 3pl
dc.description.referencesEstlund C. L., Citizens of the corporation? Workplace Democracy in a Post-Union Era, New York University School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper No. 13-84, New York 2013pl
dc.description.referencesFlorek L., Demokratyczne (zbiorowe) stosunki pracy (in:) Problemy prawa pracy. Księga poświęcona Zbigniewowi Salwie, Studia Iuridicia 1992, vol. 23pl
dc.description.referencesGiedrewicz-Niewińska A., Wpływ wielkości pracodawcy na uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (in:) G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesGładoch M., Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, No. 8pl
dc.description.referencesHarrison J.S., Freeman R.E., Is organizational democracy worth the effort?, Academy of Management Executive 2004, vol. 18, No. 3pl
dc.description.referencesJamróz A., Demokracja, Białystok 1996pl
dc.description.referencesKeller B., Werner F., The Establishment of the European Company: The First Cases from an Industrial Relations Perspective, European Journal of Industrial Relations 2008, vol. 14, No. 2pl
dc.description.referencesKeller B., Werner F., Industrial democracy from a European perspective: Th e example of SEs, Economic and Industrial Democracy 2010, vol. 31, No. 4Spl
dc.description.referencesLewandowski H., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia Prawno-Ekonomiczne 1984, vol. 32pl
dc.description.referencesMarshall T.H., Citizenship and social class and other essays, London 1950.pl
dc.description.referencesMundlak G., Industrial Citizenship, Social Citizenship, Corporate Citizenship: I Just want my wages, Tel Aviv University Law Faculty Papers 2008, paper 82, Theoretical Inquiries in Law 2007, vol. 8pl
dc.description.referencesRudolf S., Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Warszawa 1986pl
dc.description.referencesSanetra W., Demokracja pracownicza wczoraj i dziś, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1690, Prawo CCXXXVIII, Wrocław 1994pl
dc.description.referencesSobczyk A., W sprawie demokratyzacji przedstawicielstwa załogi (in:) J. Wratny (ed.), Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesSorge A., Th e evolution of industrial democracy in the countries of the European Community, British Journal of Industrial Relations 1976, vol. 14, No. 3pl
dc.description.referencesStelina J., Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwo pracowników w zakładzie pracy (in:) Z. Hajn (ed.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesStelina J., Zakładowy dialog społeczny, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesTaylor R., Industrial democracy and the European traditions, Transfer: European Review of Labour and Research 2005, vol. 11, No. 2pl
dc.description.referencesWratny J., Regulacja partycypacji pracowniczej w prawie wspólnotowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, No. 4pl
dc.description.referencesWratny J., Problem partycypacji pracowniczej (in:) M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (eds.) Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006pl
dc.description.referencesWratny J., Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, No. 6pl
dc.description.referencesWratny J., Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego. Panorama zagadnień (in:) J. Wratny (ed.), Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesWuestewald T., Steinheider B., Police managerial perceptions of organizational democracy: a matter of style and substance, Police Practice and Research 2012, vol. 13, No. 1pl
dc.description.referencesZins H., Historia Anglii, Wrocław 2001pl
dc.description.volume20/A en-
dc.description.firstpage195pl
dc.description.lastpage209pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Giedrewicz-Niewinska.pdf163,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.