REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7043
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKużelewski, Dariusz-
dc.date.accessioned2018-10-05T07:34:24Z-
dc.date.available2018-10-05T07:34:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 143-152pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7043-
dc.descriptionCreation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.pl
dc.description.abstractParticipation in the administration of justice not only by professionals, but also by representatives of the citizenry, is one of important manifestations of contemporary modern democratic states. In recent years, one can notice not only a reduction in the catalogue of cases involving lay judges, but also a tendency to introduce restrictions on the right to stand as a lay judge (e.g. the requirement of completion of at least secondary education, adequate health, non-performing this function by a councilor of a municipality, county or province) as well as to regulate the electoral process more precisely (e.g. explicit exclusion of political parties from proposing candidates for lay judge appointments, raising the amount of citizens filing candidacy from 25 to 50, defining documents that must be attached to the application for a lay judgepost). The current system of election of lay judges in Poland is a legacy of communism, its principles founded in the 50s and 60s of the twentieth-century. Objections to the current selection system provoke proposals for making amendments. At least four possible ways of selecting lay judges can be proposed: general elections, drawing from among members of the local community, selection by competent courts or the introduction of a lay judgeexamination. Each of the abovementioned options presents advantages and disadvantages. Perhaps it is worth considering complementing the current electoral process with the ability to nominate candidates as lay judges from among members of the academic community, or possibly other persons enjoying the respect of society by the senates of universities, which should serve to increase the authority and competence of candidates insofar that in essence it constitutes a guarantee of their quality.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectlay judgepl
dc.subjectcitizenrypl
dc.subjectelectionpl
dc.subjectcriminal proceedingpl
dc.subjectławnikpl
dc.subjectczynnik społecznypl
dc.subjectwyborypl
dc.subjectpostępowanie karnepl
dc.titleThe Election of Lay Judges and the Principle of Participation by Citizenry in the Administration of Criminal Justicepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.20A.en.11-
dc.description.Emaild.kuzelewski@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniversity of Białystokpl
dc.description.referencesBartnik A. S., Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologicznoprawna, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesFajst M., Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, Studia Iuridica 1998, t. XXXVpl
dc.description.referencesJanusz-Pohl B., Zasada udziału czynnika społecznego, (in:) P. Wiliński (ed.), System prawa karnego procesowego. Tom III Cz. 2. Zasady procesu karnego, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesPożaroszczyk D., Refl eksje na temat instytucji ławników w polskim procesie karnym, (in:) B.T. Bieńkowska, D. Szafrański (eds.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesPrusak F., Czynnik społeczny w procesie karnym, Warszawa 1975pl
dc.description.referencesRuszewski J., Udział radnych w wyborze ławników oraz ocena ich udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w opiniach radnych, (in:) J. Ruszewski (ed.), Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej, Suwałki 2011pl
dc.description.referencesRybicki M., Ławnicy ludowi w sądach PRL, Warszawa 1968pl
dc.description.referencesSitniewski P., Analiza wyników ankiet prezesów sądów zakresie wyboru ławników, jakości ich pracy oraz funkcjonowania w ramach wymiaru sprawiedliwości, (in:) J. Ruszewski (ed.), Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej, Suwałki 2011pl
dc.description.referencesWaltoś S., W dziesięciolecie obowiązywania kodeksu postępowania karnego, Państwo i Prawo 2009, z. 4pl
dc.description.referencesWaltoś S., Ławnik – czy piąte koło u wozu?, (in:) T. Grzegorczyk (ed.), Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011pl
dc.description.referencesWieczorek K., Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym, Szczecin 2012pl
dc.description.volume20/A en-
dc.description.firstpage143pl
dc.description.lastpage152pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Kuzelewski.pdf132,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.