REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7042
Tytuł: Maciej Fingas, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym [Powers to alter decisions under appeal in the Polish criminal trial], Wolters Kluwer Publishing House, Warszawa 2016, pp. 366
Autorzy: Urbaniak-Mastalerz, Izabela
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1 en, 2017, s. 145-150
Afiliacja: University of Białystok
Nota biograficzna: Izabela Urbaniak-Mastalerz – Ph.D. student at the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Białystok (Ph.D. thesis: the reasons for appeals in criminal proceedings). Author of many publications, including articles and collective studies. In December 2016, completed advocate’s training at the District Bar Council in Czestochowa.
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7042
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.en.12
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1 en
Varia (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.