REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7023
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKostro, Mateusz-
dc.date.accessioned2018-10-04T12:32:56Z-
dc.date.available2018-10-04T12:32:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 21 en, 2016, s. 93-105pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7023-
dc.descriptionCreation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.pl
dc.description.abstractThe article presents the rule of transparency in criminal procedure, especially the external aspect of this rule – the rule of a public trial. The paper shows constitutional and criminal regulations of the rule of an open trial. The article presents when a trial is freely accessible for the audience and when an open trial is not possible. What is more, the article depicts targets, features and aspects of the implementation of the rule of an open trial.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectcriminal procedurepl
dc.subjectsocial factorpl
dc.subjectrulepl
dc.subjectaudiencepl
dc.subjecttransparencypl
dc.titleThe Participation of a Social Factor in the Administration of Justice as the Implementation of the Rule of the Public Trialpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.21.en.07-
dc.description.Emailkostro.mateusz@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniversity of Białystokpl
dc.description.referencesBrzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013. Dobrowolski P., Jawność postępowań: wszystko, co dzieje się na sali sądowej, jest wspólną sprawą, “Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 20 stycznia 2012 r., http://prawo.gazetaprawna.pl/arty- kuly/586201,jawnosc-postepowan-wszystko-co-sie-dzieje-na-sali-sadowej-jest-wspolna--sprawa.html.pl
dc.description.referencesGil D., Kruk E. (eds.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, tom II, Lublin 2015.pl
dc.description.referencesHofmański P., O jawności posiedzeń sądowych, (in:) A. Marek (ed.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności, Toruń 2004.pl
dc.description.referencesKoper R., Jawność zewnętrzna postępowania karnego, (in:) W. Jasiński, K. Nowicki (eds.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesKrzewska I., Proces podlaskich Czeczenów. Świadkowie boją się o swoje życie, “Kurier Poranny” of 23 November 2016, http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/proces-podlaskich-czeczenow-swiadkowie-boja-sie-o-swoje-zycie,11495169.pl
dc.description.referencesNowicki K., Jawność zewnętrzna postępowania sądowego, (in:) J. Skorupka (ed.), Jawność procesu karnego, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesPaluszkiewicz H., Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesSafian M., Bosek L. (ed.), Konstytucja RP, tom I, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesSkorupka J. (ed.), Jawność procesu karnego, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesSkorupka J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesStefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesWaltoś S., Domniemanie niewinności w świecie mediów, (in:) C. Kulesza (ed.), System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009.pl
dc.description.referencesWójcicka B., Jawność Postępowania Sądowego w polskim procesie karnym, Łódź 1989.pl
dc.description.referencesZimna M., Wyłączenie jawności rozprawy jako gwarancja ochrony interesów uczestników postępowania karnego, “Prokuratura i Prawo” 2016, No. 9.pl
dc.description.volume21 en-
dc.description.firstpage93pl
dc.description.lastpage105pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 21 en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_en_M_Kostro_The_Participation_of_a_Social_Factor_in_the _Administration.pdf220,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.