REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7015
Tytuł: Restorative Justice – a Form of Deliberative Democracy?
Autorzy: Zalewski, Wojciech
Słowa kluczowe: restorative justice
deliberative democracy
criminal law
Data wydania: 2016
Data dodania: 4-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 21 en, 2016, s. 23-33
Abstrakt: Modern democracy is in crisis. Citizens feel alienated, overlooked and unappreciated. The way out of the crisis, in the opinion of many, is increasing the public role in democratic processes through civil participation. Citizens want to be involved not only in the process of legislation, but also in the application of the law. Today the court is no longer Dworkin’s “capital of the law”. There are alternatives to judicial resolutions, including restorative justice. Restorative justice is one of the modern forms of implementation of deliberative democracy’s postulates.
Afiliacja: University of Gdańsk
E-mail: wojciech.zalewski@prawo.ug.edu.pl
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7015
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.en.02
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 21 en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_en_W_Zalewski_Restorative_Justice – a Form_of_Deliberative_Democracy.pdf198,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.