REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/683
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPiotrowska-Niczyporuk, Alicja-
dc.contributor.authorBajguz, Andrzej-
dc.date.accessioned2014-02-20T11:10:24Z-
dc.date.available2014-02-20T11:10:24Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRóżnorodność biologiczna. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, pod red. Iwony Ciereszko i Andrzeja Bajguza, Białystok 2013, s. 97-110pl
dc.identifier.isbn978-83-62069-37-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/683-
dc.description.abstractPostęp przemysłowy i cywilizacyjny, oprócz bezsprzecznych korzyści, niesie za sobą degradację środowiska. Obiecujące możliwości w procesach remediacji – usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń z atmosfery, gleby i wody daje zastosowanie roślin. W fitoremediacji wykorzystuje się naturalną zdolność wybranych gatunków roślin do wzrostu i rozwoju w ekosystemach skażonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi, a także ich pobierania i detoksykacji. Naturalne fitoremediatory powinny charakteryzować się rozwiniętym systemem korzeniowym, szybkim wzrostem, dużą produkcją biomasy, tolerancją na skażenia oraz zdolnością akumulowania kilku zanieczyszczeń jednocześnie. Ze względu na sposób, w jaki rośliny wpływają na oczyszczanie skażonych ekosystemów, wyróżnia się główne techniki fitoremediacji: fitoekstrakcję, fitodegradację, fitostabilizację, fitoewaporację i ryzofiltrację. W rzeczywistości jednak mechanizmy usuwania czy detoksykacji zanieczyszczeń są bardziej złożone i często wynikają z połączenia różnego rodzaju metod. Fitoremediacja – jak każda metoda – posiada niewątpliwe zalety, jak również pewne ograniczenia, ale generalnie uważana jest za metodę przyjazną środowisku, tanią, mało inwazyjną i akceptowalną społecznie. Technika ta jest powszechnie postrzegana jako alternatywa dla ingerujących w środowisko metod fizyko-chemicznych, które mogą przyczyniać się do wtórnych zanieczyszczeń gleby, wody oraz powietrza. Fitoremediacja znajduje szerokie zastosowanie na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, gdzie pomaga przywrócić je do takiego stanu, aby mogły być użytkowane jako obszary rekreacyjne lub mieszkalne.pl
dc.description.sponsorshipWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział w Białymstokupl
dc.subjectfitoekstrakcjapl
dc.subjectfitodegradacjapl
dc.subjectfitostabilizacjapl
dc.subjectfitoewaporacjapl
dc.subjectryzofiltracjapl
dc.titleFitoremediacja - alternatywa na czyste środowiskopl
dc.typeBook chapterpl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WBiol)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07.pdf323,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons