REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6769
Tytuł: Porządkowanie tekstowych przestrzeni biograficznych – wokół Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego
Inne tytuły: Arranging Biographical Spaces: Wiesław Myśliwski’s Ostatnie Rozdanie
Autorzy: Czyżak, Agnieszka
Słowa kluczowe: space
experience
biography
narration
Wiesław Myśliwski
Data wydania: 2017
Data dodania: 12-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 243-255
Abstrakt: The article offers the discussion of Wiesław Myśliwski’s Ostatnie rozdanie, which is developed along two perspectives. One is the author’s prosewriting, the other uses spatial aspect. Both perspectives depict the literary realm and the topographic representations of the main characters’ biographies. Myśliwski’s refined narrative style gradually evolves to become a vehicle for his pessimistic diagnosis of the human condition and our existence. Determined by historical, social and cultural factors, it invariably remains situated in the significantly arranged space.
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).
E-mail: agaczyz@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6769
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.17
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_A_Czyzak_Porzadkowanie_tekstowych_przestrzeni_biograficznych.pdf148,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.