REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6760
Tytuł: Ekologiczno-nekrologiczny nurt humanistyki
Inne tytuły: Eco-Necrological Trend in Humanities
Autorzy: Konończuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: new humanities
interdisciplinarity
ecology
necros
Ewa Domańska
Data wydania: 2017
Data dodania: 11-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 191-200
Abstrakt: In her critical analysis of Ewa Domańska’s book Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, the author of the article regards it as the founding text, in Polish literary criticism, for the discourse of the dead body. She further reflects on the interdisciplinary discourse of the book which draws from humanities as well as social, natural and legal sciences. Finally, what emerges as the key tenet of interdisciplinarity is the search for the methodology which would integrate various fields of study.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Konończuk, dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury. Interesuje się związkami między teorią literatury a historiografią oraz geografią humanistyczną. Autorka książek: Mazurska obecność Erwina Kruka (1993), Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski (2000), W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego (2009). Współredaktor monografii: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki (2012), Geografia i metafora (2013), Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze (2015) oraz Geograficzne przestrzenie utekstowione (2017).
E-mail: elkononczuk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6760
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.13
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_E_Kononczuk_Ekologiczno-nekrologiczny_nurt_humanistyki.pdf160,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.