REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6734
Tytuł: „Miejsce” (i „obraz”) w poetyce późnego klasycyzmu
Inne tytuły: “Place” (and “Image”) in the Poetics of Late Classicism
Autorzy: Markowska, Helena
Słowa kluczowe: place
image
classicism
classical unities
poetics
Lessing
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 181-190
Abstrakt: This paper demonstrates how space and spatial relations where conceptualized in the Polish poetics of the early nineteenth century. The author concentrates mainly on different uses of the term “place” in theoretical treaties of the period. Comparing how this term is used in reference to drama and to other genres which represent the epoch leads to the following conclusion. Namely, in literary criticism of the times the concept of literature understood as the practice of “painting with words” was in fact a substitute for the concept of literature as spatiotemporal structure.
Afiliacja: Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Helena Markowska, doktorantka w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka MISH (polonistyka, cywilizacja śródziemnomorska). Interesuje się literaturą romantyzmu i późnego oświecenia. Obecnie bada naukę o literaturze przełomu oświeceniowo-romantycznego oraz początki polskiego literaturoznawstwa akademickiego na Uniwersytetach Warszawskim i Wileńskim. Szczególne miejsce w kręgu jej zainteresowań zajmują także Juliusz Słowacki oraz Litwa.
E-mail: helena.markowska@student.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6734
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_H_Markowska_Miejsce_i_obraz_w_poetyce_poznego_klasycyzmu.pdf134,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.