REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6727
Tytuł: Zmysłowe doświadczanie przestrzeni w twórczości Tomasza Różyckiego
Inne tytuły: Sensual Experience of Space in the Works of Tomasz Różycki
Autorzy: Cieślak, Tomasz
Słowa kluczowe: space
sensual experience
territorial imaginery
topography
Tomasz Różycki
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 97-104
Abstrakt: Tomasz Różycki continues to use the category of space as a form of artistic expression. He creates his literary world by using the same emotion-charged spatial components. The territorial imagery of his works expresses the protagonist’s personal inner world. The topography and geography, Europe and Poland with its Eastern Borderlands, the city and the house with its material objects are all arranged to acquire a symbolic and metaphorical dimension. What emerges as a result is the non-linear, palimpsest space, which is stretched between the present and the past. The article attempts to analyze this unique spatial imagery.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Tomasz Cieślak, ur. 1966, historyk i krytyk literatury, prof. nadzw. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu). Autor książek i artykułów na temat polskiej poezji i prozy współczesnej, współredaktor wielu tomów zbiorowych. Wydał książki: Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011; W poszukiwaniu ostatecznej Tajemnicy. Szkice o polskiej literaturze XX wieku i najnowszej, Łódź 2009 oraz Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima, Łódź 2001.
E-mail: tomcies@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6727
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.06
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_T_Cieslak_Zmyslowe_doswiadczenie_przestrzeni_w_tworczosci_Tomasza_Rozyckiego.pdf119,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.