REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6545
Tytuł: Maciej Rzewuski, Transmisja spadku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 410 stron
Inne tytuły: M. Rzewuski, The Transmission of Inheritance
Autorzy: Doliwa, Adam
Data wydania: 2017
Data dodania: 7-maj-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 305-310
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Doliwa – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UwB, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII kadencji.
Adam Doliwa – Associate Professor in law (doktor habilitowany), professor and Head of Institute of Civil Law, Faculty of Law, University of Białystok. Member of the Legislative Council under the Prime Minister, XII term.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6545
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.24
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_A_Doliwa_rec_M_Rzewuski_Transmisja_spadku.pdf137,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.