REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6535
Tytuł: Concerning Highlights of Mediation Agreements Execution in Belarus
Autorzy: Habriyanchik, Alexandra
Słowa kluczowe: mediation agreement
mediation
voluntary agreement
notarial certification of a mediation agreement
civil proceedings
commercial proceedings
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 273-280
Abstrakt: The Republic of Belarus is actively developing a variety of alternative dispute resolution mechanisms, in particular mediation. Mediation is a relatively new institution for Belarusian legislation and law enforcement. The first normative legal act regulating the use of mediation in conflict resolution – the Law of the Republic of Belarus ‘On Mediation’ – was adopted on 24 January 2014. Currently, the practice of using mediation procedures is being developed while there are a number of problems, both legislative and practical, in the field. The article addresses execution of mediation agreements reached by the parties as a result of mediation. The author analyzes the concept of a mediation agreement; its relationship to international agreements, particularly the approval of a mediation agreement by a court; as well as features and current problems of enforcement of mediation agreements in civil and commercial proceedings. Based on the analysis of national legislation and practice, the author offers reasonable proposals to improve mediation agreement enforcement procedures that will encourage the parties to use this alternative method of dispute resolution.
Afiliacja: State University of Grodno
Nota biograficzna: Alexandra Habriyanchik – starszy wykładowca w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Mediator.
Alexandra Habriyanchik – senior lecturer, Department of Civil Law and Procedure, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus). Mediator.
E-mail: alvart87@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6535
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.21
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.