REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6522
Tytuł: Sądowy dział spadku jako nabycie nieruchomości rolnej – wybrane aspekty praktyczne
Inne tytuły: Distribution of the Estate by the Court as a Form of Acquiring an Agricultural Property – Selected Practical Aspects
Autorzy: Czerwińska-Koral, Katarzyna
Słowa kluczowe: succession case
distribution of the estate
agricultural property
party to proceedings
suspension of the proceedings
Agricultural Property Agency
sprawa spadkowa
dział spadku
nieruchomość rolna
uczestnik posterowania
zawieszenie postępowania
Agencja Nieruchomości Rolnych
Data wydania: 2017
Data dodania: 25-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 113-127
Abstrakt: Distribution of the estate by the court is a form of transferring the ownership of an agricultural property within the meaning of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003. As a consequence, the court hearing the case on estate distribution is required to follow the regulations of said statute. First, the court must determine whether the case would be subject to special regulations, namely whether or not the agricultural property is a part of the estate. Next, aft er accounting for special regulations, the court must distribute the estate. However, the language of the statute is neither specific nor adjusted to the court proceedings, or to the specific nature of property trading by the court. Therefore, it seems necessary to amend the statute so as to clearly determine the nature of the agricultural property. Furthermore, it is necessary to adjust the provisions to the specific nature of the property transfer by the court.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Katarzyna Czerwińska-Koral – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, notariusz.
Katarzyna Czerwińska-Koral – PhD in law, assistant professor Department of Agrarian Law and Land Management, Faculty of Law and Administration, Silesian University in Katowice. Notary.
E-mail: kaczekor@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6522
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.08
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_K_Czerwinska-Koral_Sadowy_dzial_spadku_jako_nabycie_nieruchomosci_rolnej.pdf182,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.