REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6521
Tytuł: Dziedziczenie gospodarstw rolnych a zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dokonane w kwietniu 2016 r.
Inne tytuły: Inheritance of Farms in Light of Changes in the Act on Structuring of the Agrarian System
Autorzy: Marciniuk, Konrad
Słowa kluczowe: agriculture
farm land
farms
inheritance
structuring of the agrarian system
rolnictwo
nieruchomość rolna
gospodarstwo rolne
dziedziczenie gospodarstw rolnych
kształtowanie ustroju rolnego
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 95-112
Abstrakt: The article discusses the impact of recent changes in the Act on Structuring of the Agrarian System (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego) on the rules governing inheritance of agricultural farms. The article presents the evolution of the Polish regulation with respect to the general mortis causa legal succession of farms, particularly in the process of political and economic changes that have taken place in Poland during the past 25 years. Much attention is paid to the constitutionality of legal intervention in the common order of inheritance of agricultural holdings. In particular the article discusses the ruling of the Constitutional Tribunal of 31 January 2001, which sits at the forefront of further development in the shaping of rules governing the inheritance of farms. Detailed analysis of the current regulation brought about by the recent changes to the Act on Structuring of the Agrarian System, leads to the conclusion that complex regulation on the inheritance of farms as a means of ensuring efficient protection of their economic integrity in the process of succession, remains open.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Konrad Marciniuk – doktor nauk prawnych, wykładowca w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.
Konrad Marciniuk – PhD in law, lecturer Institute of Law and Administration Sciences, Faculty of Law, University of Warsaw. Attorney at law.
E-mail: k.marciniuk@wpia.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6521
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_K_Marciniuk_Dziedziczenie_gospodarstw_rolnych.pdf195,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.