REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6515
Tytuł: Kierunek zmian przepisów o formie testamentu w dobie nowych technologii na przykładzie Szwajcarii
Inne tytuły: Direction of Changes in Regulations Concerning the Form of the Will in the Era of New Technologies on the Example of Switzerland
Autorzy: Załucki, Mariusz
Słowa kluczowe: inheritance law
succession law
last will and testament
form of the will
video testament
prawo spadkowe
testament
forma testamentu
testament wideo
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 15-25
Abstrakt: The problems of inheritance law change with the needs of society. In the era of new technologies there is a temptation to use them to achieve goals set by law. One of the areas of inheritance law that can be adapted to changing reality resulting from the possibilities created by the benevolence of technology, is the area of the form of the will. The testament, as a formal legal act, must be drawn up in a form prescribed by law. Should this form be based on new technology solutions is a dilemma, which is analyzed by the author on the example of proposals for changes in Swiss law.
Afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nota biograficzna: Mariusz Załucki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego i kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adwokat.
Mariusz Załucki – Associate Professor in law (doktor habilitowany), professor and Director of the Institute of Private Law and Head of the Department of Civil Law, Faculty of Law, Administration and International Relations, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Attorney at law.
E-mail: mzalucki@afm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6515
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_M_Zalucki_Kierunek_zmian_przepisow_o_formie_testamentu.pdf162,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.