REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/618
Tytuł: Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego i regionalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII w. Przykład Nowego nad Wisłą. (W związku z książką A. Pryłowskiego, Gospodarka Nowego n. Wisłą w latach 1662-1772. Problemy produkcji i wymiany, Bydgoszcz 1978, s. 246)
Inne tytuły: La petite ville comme le centre du marché de caractère local et rėgional dans la Pomeranie de Gdańsk au XVII-XVIII siècles. L'exemple de la ville de Nowe sur la Vistule (en marge du livre de A. Pryłowski)
Малый город как центр местного и регионального рынка. Пример города Новэ на Висле (в связи с книгой А. Прыловского)
Autorzy: Maroszek, Józef
Wyrobisz, Andrzej
Data wydania: 1980
Data dodania: 17-lut-2014
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Źródło: Przegląd Historyczny, t.LXXI, zeszyt 1, 1980, s. 139-145
URI: http://hdl.handle.net/11320/618
ISSN: 0033-2186
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Male_miasto_jako_osrodek_rynku.pdf13,36 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.