REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6152
Tytuł: Kwestia parlamentarna w polskich czasopismach kobiecych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Autorzy: Barszczewski, Waldemar
Słowa kluczowe: równouprawnienie
parlamentaryzm
dwudziestolecie międzywojenne
prasa kobieca
aktywność kobiet
gender equality
parliamentarism
interwar period
women's press
the activity of women
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 318-327
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: Women’s political participation in the Second Polish Republic was described in several publications. Women’s press has not yet been examined in detail by historians. Yet, so far, women’s magazines have not been examined in detail by historians. Especially unexplored issue is A question of how the women's press supported the efforts of women to improve their parliamentary representation remains unexplored. Polish women have gained the right to vote soon after Poland regained its independence in 1918. In that period there were many magazines edited by women. Although these journals were addressed to women representing various social strata, all of them addressed the issue of women’s representation in parliament. They mobilized women to participate actively in elections. Women’s press described the political activity of women deputies. It was a place of discussion about legislation, which was related to women’s rights and was co-created by women. Women's magazines analyzed the problem of low participation of women in political life. The problem of representation of women in parliament was a major topic of women’s magazines.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Waldemar Barszczewski, mgr, Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: społeczne dzieje kobiet oraz historia medycyny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6152
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons