REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6148
Tytuł: Prasa Narodowej Demokracji wobec polityki Niemiec w kontekście wzajemnych relacji polsko-niemieckich 1918–1939. Wybrane aspekty
Autorzy: Wojdyło, Witold
Słowa kluczowe: publicystyka polityczna
Narodowa Demokracja
Polska
Niemcy
germanizacja
rewizjonizm
political journalism
National Democracy
Poland
Germany
germanization
revisionism
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 253-262
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: The German problem was the significant and important issue of political thought of the Polish national camp. It was reflected in the political agenda of the Polish National Democratic Party as well as in the ideologues’ creativity and – above all – in socio-political journalism. It included the issues of territorial disputes, the inevitability of war, the evolution of the German political system and the development of the German revisionism. The significant component of the debate on Polish-German relations was the conviction of the constant threat posed to Poland by Germany. It was aimed at changing of the boundaries and the weakening of the political and economic independence of Poland.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Witold Wojdyło, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: procesy kształtowania świadomości społecznopolitycznej i narodowej społeczeństwa polskiego XIX i pierwszej połowy XX wieku, wzajemne relacje między wychowaniem a polityką ze szczególnym uwzględnieniem myśli społeczno-politycznej obozu narodowego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6148
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons