REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6147
Tytuł: Polityka i politycy żydowscy w opiniach prasy obozu narodowego w okresie międzywojennym
Autorzy: Radomski, Grzegorz
Słowa kluczowe: politycy żydowscy w Polsce
Narodowa Demokracja
prasa endecka
relacje polsko-żydowskie
Jewish politicians in Poland
National Democracy
the nationalist press
Polish-Jewish relations
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 241-252
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: The press played an essential role in the political life in the first half of the 20th century. It shaped the public opinion, performed an information and educational function. The National Camp had a developed press system. The main magazines included: “Gazeta Warszawska”, “Słowo Polskie”, “Kurier Poznański”. The creation of an enemy played an important role in the political communication of the National Camp. Apart from Germans, Jews were regarded as the main opponents. In the papers, the Jewish politics and politicians were assessed negatively. They were accused of the lack of loyalty towards Poland and of actions aimed at the weakening of the defence of the national security. Unfavourable decisions regarding the territory of the Polish state were ascribed to by their influence. They were also accused of cooperation with communists from Soviet Russia. In the internal politics they were allegedly striving after provoking chaos, riots and economic destabilization. Their purpose was to obtain autonomy and to build a state called Judeopolonia. In order to achieve it they were also destroying Polish culture. The Jewish press as well as the Polish liberal and socialist press polemicized with such accusations.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Grzegorz Radomski, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze obejmują najnowsze dzieje Polski, historię regionalną (samorządność), a także historię wychowania i polską myśl polityczną.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6147
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons