REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6146
Tytuł: Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939)
Autorzy: Dawidowicz, Aneta
Słowa kluczowe: Narodowa Demokracja
prasa
publicystyka polityczna
obóz polityczny
system prasowy
komunikowanie polityczne
National Democracy
the press
political journalism
political camp
press system
political communication
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 229-240
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: National Democracy was one of the main Polish political movements of the end of occupation and the interwar period. Its position was reflected by the state of the press. National Democracy constituted a political camp which created the most opinion-forming press systems of the interwar period. Conseqvently, people’s opinions were influenced by the country-wide newspapers representing the policy line of this socio-political movement, but also by the strong position of local, regional and community press titles. National Democracy had a large number of press titles and an efficient circulation and distribution network. The opinion-forming circle of National Democracy and the main creators of national political thought professionally assessed the importance of information and propaganda in publicising and popularising the national idea.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Aneta Dawidowicz, dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej myśli politycznej, a zwłaszcza myśli narodowej i nacjonalistycznej, biografistyki, historii prasy, publicystyki politycznej.
Sponsorzy: Tekst został opracowany w ramach projektu badawczego Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928–1939) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2013/09/B/HS5/00016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6146
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Dawidowicz_Rola_prasy_w_rozwoju_Narodowej_Demokracji_(1893–1939).pdf172,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons