REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6142
Tytuł: Politycy – publicyści prasowi w Polsce
Autorzy: Maj, Ewa
Słowa kluczowe: prasa
publicystyka polityczna
autobiograficzne i biograficzne gatunki publicystyczne
sylwiczne gatunki publicystyczne
newspapers
political journalism
biographical and autobiographical genres
journalistic genres based on the silva
Data wydania: 2016
Data dodania: 5-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 167-182
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: The press was an important factor behind a formulation and dissemination of political messages. The importance of this mass medium was appreciated by politicians who quickly recognized its value. Politicians were involved in journalism as columnists, audience and disseminators of political messages. A group of politicians holding the highest positions in Poland who were also columnists, i.e. Roman Dmowski, Stanislaw Mackiewicz, Józef Piłsudski serves as an example here. They were politicians by definition being respectively a member of Polish parliament, a prime minister and a minister. They were leaders of political parties. They were also engaged in informative and persuasive journalism. Their role in shaping the then press system was exceptional as they created cross-regional press centers, brought to life dailies, weeklies and monthlies capable of forming political ideas and views in society. Their autobiographical journalistic writing managed to explain to their readers the motivation behind their political conduct, the circumstances of making their private though important decisions to the public. The narrator of these articles appeared to be a creative personality who used specific experiences to make journalistic findings reliable. Subjectivism was permitted and accepted due to the nature of columns which were personalized and rich in reflection on author's personal life. Dmowski, Mackiewicz, Piłsudski proved that a politician-columnist could use varied forms of journalistic writing.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Ewa Maj, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia i współczesność prasy politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6142
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Maj_Politycy_-_publicysci_prasowi_w_Polsce.pdf202,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons