REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6139
Tytuł: Ku miastu politycznemu: przemiany miejskiego dyskursu prasowego w rewolucji 1905 roku
Autorzy: Śmiechowski, Kamil
Słowa kluczowe: dyskurs
polityczność
prasa
Królestwo Polskie
rewolucja 1905–1907
miejskość
urbanizacja
discourse
politicisation
the press
the Kingdom of Poland
1905–1907 revolution
the urban
urbanization
Data wydania: 2016
Data dodania: 4-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 128-138
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: The Revolution of 1905 was a turning point for cities in the Kingdom of Poland, which could develop their institutional system after 40 years of military-oriented and bureaucratic Russian administration. It was also a turning point in development of the press, which – due to the abandonment of preventive censorship became a real opinion-maker. The paper is focused on the issue of politicization of urban press discourse during the Revolution of 1905. The Author interested in the social aspects of the process discourse production, Author analyzes the way the urban press discourse created between 1905–1907 reflected the politicisation of urban life. During the Revolution the urban intelligentsia, which was the social strata located between bourgeoisie and lower classes, and initially supported workers in their economic and political demands, realized that interests and vision of urban life presented by working and middle classes (including the intelligentsia itself) were much more different. It finally enabled the exclusion of workers from the vision of proper urban self-government, which became one of the most important topics in urban press discourse at this time. Politicising the discourse of the press during the Revolution of 1905 can be considered as the important evidence of the whole public life modernization in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Kamil Śmiechowski, dr, Uniwersytet Łódzki. Zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną ziem polskich w XIX i XX wieku, historię Łodzi, historię miast, analizę dyskursu i teorię procesów modernizacyjnych.
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego SONATA 9 Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905–1914, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Nr UMO-2014/15/D/HS3/00411.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6139
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Smiechowski_Ku_miastu_politycznemu.pdf152,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons