REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6138
Tytuł: Wybory do Dumy w cieniu rewolucji 1905–1907 roku w świetle łódzkiej gazety „Rozwój”
Autorzy: Sikorska-Kowalska, Marta
Słowa kluczowe: rewolucja 1905–1907
Narodowa Demokracja
historia Polski pod zaborami
prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego
historia Łodzi
Revolution 1905–1907
National Democracy
the history of Poland under occupation
the provincial press of the Kingdom of Poland
the history of Łódź
Data wydania: 2016
Data dodania: 4-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 117-127
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: “Rozwój” was created and edited by W. Czajewski and published in Łódź in 1897–1931 (excluding the period 1915–1918). It was one of the Polish papers of the longest running. “Rozwój” was indeed very popular. It had a great influence on the results of the election campaign of National Democracy. “Rozwój” – the paper of Łódź – represented the view of National Democracy and was very active in the field of agitation. It commented on the revolution in a very critical way. The victory in the Duma elections was one of the most important political aims of National Democracy. “Rozwój” was particularly active in supporting candidates from national circles. The succesfull election in the city of strikes, martial law, fratricidal struggles, big lockout, was a difficult task. National Democracy won the Duma elections all three times in the period of 1905–1907. This success would not be possible without the strong medial support of “Rozwój”.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Marta Sikorska-Kowalska, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki. Zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX i XX wieku, historia kobiet, historia regionalna i historia socjalizmu polskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6138
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons