REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6129
Tytuł: Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na łamach „Bluszczu” w dwudziestoleciu międzywojennym
Autorzy: Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta
Słowa kluczowe: Józef Piłsudski
„Bluszcz” 1918–1939
polskie czasopisma kobiece 1918–1939
Josef Pilsudski
Polish women's magazines 1918–1939
Data wydania: 2016
Data dodania: 3-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2016, s. 28-40
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16–17 czerwca 2016 r.
Abstrakt: In the years 1918–1939 the editors of the weekly “Bluszcz” cared to ensure that each issue of the magazine was full of calls for preservation of the independent statehood, that Poles focused their attention on the matters of state, society, economy, education, childcare etc. These goals were served by most of the published weekly content. Hence the reference to the glorious chapters of Polish history, exposing national heroes and admiration for Marshal Józef Pilsudski. Throughout the interwar period the Commander was regularly presented on the pages of the journal in different forms and on various occasions, such as events in which he participated or in other circumstances related to his person. He was credited for being an outstanding strategist, politician, brilliant commander, shown as a visionary, described as the “future Polish Napoleon” who “breathed life into the dead Polish nation.” The apogee of the interest in his person coincided with his death on the 12th of May 1935 and the following years till 1939.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Nota biograficzna: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, dr hab., prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz medioznawstwo, politologia, socjologia, historia, bibliologia i pedagogika.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6129
ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons