REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 16–17 czerwca 2016 : [30]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  POLITYKA I POLITYCY W PRASIE XX I XXI WIEKU

  Pod redakcją
  Małgorzaty Dajnowicz
  i Adama Miodowskiego

  Białystok 2016

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. WSTĘP

 2. ROZDZIAŁ I
  ROLA PRASY W KREOWANIU WIZERUNKU PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH

 3. Ewa Danowska
  Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I na łamach „Czasu” i „Naprzodu” (1900–1916)
 4. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  Kult Józefa Piłsudskiego na łamach „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 5. Łukasz Jędrzejski
  Wizerunek Bolesława Bieruta na łamach tygodnika „Przekrój”
 6. Małgorzata Wrześniewska
  Wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy na łamach Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w roku 2015

 7. ROZDZIAŁ II
  POLITYCY I TEMATYKA POLITYCZNA NA ŁAMACH PRASY

 8. Grzegorz Zackiewicz
  Francuska kampania prezydencka 2002 roku w świetle ówczesnych polskich komentarzy prasowych
 9. Piotr Chomik
  Tematyka polityczna na łamach „Czasopisu” – miesięcznika społeczno-kulturalnego mniejszości białoruskiej w Polsce w latach 2007–2013
 10. Agnieszka Śliwa
  Publicystyka Tomasza Lisa na łamach „Newsweek Polska” w 2015 roku
 11. Agnieszka Warzyńska
  Polityczne wywiady „Playboya” za lata 2006–2015

 12. ROZDZIAŁ III
  ZAANGAŻOWANIE PRASY W KONFLIKTY POLITYCZNE

 13. Marta Sikorska-Kowalska
  Wybory do Dumy w cieniu rewolucji 1905–1907 roku w świetle łódzkiej gazety „Rozwój”
 14. Kamil Śmiechowski
  Ku miastu politycznemu: przemiany miejskiego dyskursu prasowego w dobie rewolucji 1905 roku
 15. Adam Miodowski
  Rola prasy w polskim życiu politycznym i wewnętrznej wojnie informacyjnej (grudzień 2002–październik 2005)
 16. Jan Szczepański
  Datum i novum wojny w polskich tygodnikach opinii: spór władzy i opozycji wokół Komitetu Obrony Demokracji

 17. ROZDZIAŁ IV
  PARALELIZM POLITYCZNY W WYMIARZE PERSONALNO-INSTYTUCJONALNYM

 18. Ewa Maj
  Politycy – publicyści prasowi w Polsce
 19. Janusz Mierzwa
  Prasa a administracja lokalna w latach 1918–1939. Konteksty i uwarunkowania
 20. Magdalena Mikołajczyk
  Dziennikarze, ideolodzy, rewizjoniści w Polsce lat 50. i 60.
 21. Maria Bauchrowicz-Tocka
  Wpływ prasy na kreowanie życia politycznego i społecznego międzywojennej Łomży na przykładzie „Wspólnej Pracy”

 22. ROZDZIAŁ V
  PRASA PARTYJNA I JEJ ROLA W SFERZE ORGANIZATORSKO-OPINIOTWÓRCZEJ

 23. Aneta Dawidowicz
  Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939)
 24. Grzegorz Radomski
  Polityka i politycy żydowscy w opiniach prasy obozu narodowego w okresie międzywojennym
 25. Witold Wojdyło
  Prasa Narodowej Demokracji wobec polityki Niemiec w kontekście wzajemnych relacji polsko-niemieckich 1918–1939. Wybrane aspekty
 26. Ewelina Podgajna
  „Gazeta Chłopska” w procesie komunikacji społecznej
 27. Wojciech Marciniak
  Problematyka repatriacyjna na łamach „Wolnej Polski” (1943–1946)

 28. ROZDZIAŁ VI
  PRASA KOBIECA I JEJ ROLA W SFERZE ORGANIZATORSKO-OPINIOTWÓRCZEJ

 29. Małgorzata Dajnowicz
  Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949)
 30. Ewa Borodzicz
  Praca zawodowa kobiet na łamach „Zwierciadła” (1982–1990)
 31. Waldemar Barszczewski
  Kwestia parlamentarna w polskich czasopismach kobiecych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
 32. Urszula Ćwik
  Wybory parlamentarne i wybory do rad narodowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach „Kobiety i Życia” (do 1989 roku)

 33. ROZDZIAŁ VII
  EUROPEJSKIE KONTEKSTY ZJAWISKA UPOLITYCZNIENIA PRASY

 34. Krzysztof Buchowski
  Polska i Polacy w opiniach prasy litewskiej na przełomie XX i XXI w.
 35. Jarosław Macała
  Lutz Bachmann, lider Pegidy i jego wizerunek w prasie niemieckiej
 36. Beata Goworko-Składanek
  Media i polityka w Rosji. Stań badań nad zaufaniem Rosjan do mediów

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 30 z 30
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Publicystyka Tomasza Lisa na łamach „Newsweek Polska” w 2015 rokuŚliwa, Agnieszka--
2016Tematyka polityczna na łamach „Czasopisu” – miesięcznika społeczno-kulturalnego mniejszości białoruskiej w Polsce w latach 2007–2013Chomik, Piotr--
2016Francuska kampania prezydencka 2002 roku w świetle ówczesnych polskich komentarzy prasowychZackiewicz, Grzegorz--
2016Wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy na łamach Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w roku 2015Wrześniewska, Małgorzata--
2016Wizerunek Bolesława Bieruta na łamach Tygodnika „Przekrój”Jędrzejski, Łukasz--
2016Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na łamach „Bluszczu” w dwudziestoleciu międzywojennymChwastyk-Kowalczyk, Jolanta--
2016Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I na łamach „Czasu” i „Naprzodu” (1900–1916)Danowska, Ewa--
2016WstępDajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
2016Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949)Dajnowicz, Małgorzata--
2016Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 30 z 30