REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6096
Tytuł: Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji ustrojowej w Polsce w świetle „Kobiety i Życia” i „Urody” (1989–1995)
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: aktywność publiczna kobiet
transformacja ustrojowa
prasa kobieca
"Kobieta i życie"
"Uroda"
Data wydania: 2016
Data dodania: 13-gru-2017
Wydawca: Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN
Wydawnictwo CHRONICON
Źródło: Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku), pod red. Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 417-443
Abstrakt: W niniejszym opracowaniu, skupiającym się na ukazaniu popularyzowanych w prasie wzorców aktywności publicznej kobiet, przedstawiono wyniki analizy podporządkowanych im treści z dwóch wysokonakładowych czasopism, jakimi były „Kobieta i Życie” oraz „Uroda”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz, dr hab. prof. nadzw. – historyk, badaczka dziejów elit politycznych, problematyki kobiecej, historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, „Tygodnika Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Hardera, Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie, w tym w konkursie OPUS). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka ponad 120 prac naukowych (w tym publikacji w języku angielskim, francuskim, rosyjskim). Prowadziła wykłady za granicą (Włochy, Portugalia, Niemcy, Islandia, Litwa, Białoruś) oraz uczestniczyła w konferencjach w kraju (około 80) i za granicą (około 10, m.in. we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Ukrainie). Założycielka i prezes zarządu stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych. Strona prywatna www.dajnowicz.pl .
URI: http://hdl.handle.net/11320/6096
ISBN: 978-83-946166-2-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.