REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6090
Tytuł: Диссоциация в струтуре «иероглифического» образа ОБЭРИУТОВ: психоаналитический аспект
Inne tytuły: Dissociation in the structure of the “hieroglyphic” image of poets of group “OBERIU”: psychoanalytic aspect
Autorzy: Шукуров, Дмитрий
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 483-492
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: The author analyzes the processes of “hieroglyphic” image dissociation in the creative practice of poets of the group of the Russian literary avant-garde (“OBERIU”), shows that the proposed material is of interdisciplinary character, and presents new opportunities of research interpretation in the traditions of psychoanalytically oriented literary criticism. The study has been condected within the frames of the research project ‘Russian literature avant-garde and psychoanalysis in the context of intellectual culture of the Silver age’ supported by the grant of the president of the Russian Federation for young Russian scientists-doctors of sciences for the years 2012-2013 (МД-420.2012.6).
Sponsorzy: Работа выполнена в рамках научного проекта Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века, поддержанного грантом Президента РФ на 2012 – 2013 гг. для молодых российских учёных – докторов наук (МД-420.2012.6).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6090
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.