REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6084
Tytuł: Фольклорные традиции в литературных мистификациях Антония Погорельского
Inne tytuły: Folk traditions in literary mystifications of Anthony Pogorelsky
Autorzy: Коновалова, Надежда
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 429-436
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: The stereotypes of traditional folk consciousness, which fix the perception of magic and ritual practices (witchcraft, transformation into different, communications with other world), and its reflection in Pogorelsky’s mystical cycle Dvojnik, ili Moi vechera v Malorossii are analyzed. Special attention is paid to the traits of creative individuality of A. Pogorelsky (as a founder of Russian fiction story) in the literary incarnation of folk traditions of the comprehension of the supernatural.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6084
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.