REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6082
Tytuł: Przesądy w drukach bazyliańskich (XVIII wiek)
Inne tytuły: Superstitions in Basilians’ prints (the 18th century)
Autorzy: Getka, Joanna
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 401-416
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: The article presents the Basilians’ prints on superstition, common in the eighteenth century in whole Europe, against which the Church fought. This is reflected not only in the content of printed sermons, catechisms, and other printed materials of a religious nature, but also in missionary and educational activities. The publishing of texts describing various kinds of superstitions had a specific purpose: the monks warned against them, mocked them openly or in a hidden way as they wanted to dissuade their readers from different harmful procedures. By printing the texts that characterized superstitions, beliefs and customs, the Basilians became the intermediaries between contemporary researchers and the eighteenth-century “colloquial” culture.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6082
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Getka_Przesady_w_drukach_bazylianskich_XVIII_wiek.pdf188,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.