REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6081
Tytuł: Дискурс корабля в мифологии (к вопросу об изучении интрадискурса Ноева ковчега)
Inne tytuły: The discourse of ship in mythology (analysis of Noah Ark’s intradiscourse)
Autorzy: Макарова, Инна
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 391-399
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: This article is devoted to the analysis of the ship discourse in the world mythology, and Noah Ark’s intradiscourse study in particular. The ship is regarded as one of the components of the universal mythopoetic triad together with tree and rose. In the framework of the West European art, it functions in five main ways: the Old Testament Noah Ark, the antique boat of Charon, the Norse Naglfar, the Medieval Ship of Fools and the Flying Dutchman of Romanticism. All these “roles” can be concerned as independent discourses forming the interdiscourse of the present day ship. What seems to be essential is the study of its intradiscourse, i.e. the diversity of all the elements included in the structure of later discourse. Within the framework of this article only the analysis of Noah Ark’s intradiscoure is represented. The components forming the “thread of discourse” (M. Pechet) comprise various national variants of the Deluge theory: the Sumerian and Akkadian myth, the Babylonian legend, the Old Testament parable, the ancient Greek myth and the Sanskrit fable, the first being assumed as the preconstruct of this discourse.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6081
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
И_Макарова_Дискурс_корабля_в_мифологии.pdf143,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.