REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6068
Tytuł: Недетские детские книжки: о разрушении стереотипов нашей читательской рецепции
Inne tytuły: Childish children’s books: on the destruction of stereotypes in the reception of books for children
Autorzy: Коган, Ирина
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 263-272
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: What is childish in today’s literature? Is it a special world, special themes, some specific characters, or, perhaps, a special type of conflict? Or, for example, an “adult” language? To understand all this is quite difficult – because of a great number of different types of “childish” in modern children’s books. That’s the main focus of the article. The rejection of stereotyping is extremely productive, as it will allow us at look with an open mind to new books for children and to reflect adequately some of the modern trends in the field of children’s literature.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6068
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.