REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6056
Tytuł: Wizerunek ojca we Wspomnieniach Marii Fiodorowny Kamieńskiej
Inne tytuły: Портрет отца в Воспоминаниях Марьи Федоровны Каменской
The image of a father in Maria Fyodorovna Kamienska’s Memoirs
Autorzy: Ambroziak, Daria
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 111-122
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: Марья Федоровна Каменская (1817-1898), автор воспоминаний, эпических произведений, стихотворений и театральных пьес. Наиболее популярными в ее творчестве являются Воспоминания, опубликованные в 1894 году. Мемуары Каменской – это интересный источник знаний, представляющий исторические и культурные события первoй половины XIX века. Самым важным лицом Воспоминаний является отец Каменской – граф Федор Петрович Толстой (1783-1873), художник, знаменитый медальер, рисовальщик, скульптор, живописец, вице-президент Академии художеств. В мемуарах создан субъективный, идеализированный портрет Толстого. Каменская представила отца как исключительную личность с твердым характером. Федор Петрович, сопротивляясь родителям и своей среде, с успехом осуществляет художественное призвание. Одновременно он показан как чувствительный, открытый, общительный человек, идеальный муж и заботливый отец, и хотя отношения в его семье основаны на традиционной, патриархальной модели, то в ней преобладает настоящая любовь и дружба.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6056
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Ambroziak_Wizerunek_ojca_we_Wspomnieniach_Marii_Fiodorowny_Kamienskiej.pdf164,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.