REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6029
Tytuł: Экзістэнцыяльная праблематыка ў творчасці Наталлі Арсенневай
Inne tytuły: Problematyka egzystencjalna w twórczości Natalii Arsienniewej
Existential problems in Natalia Arsiennieva’s works
Autorzy: Nikitiuk-Perkowska, Wioleta
Data wydania: 2013
Data dodania: 30-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 65-74
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: W białoruskiej literaturze egzystencjalizm jako całościowy system światopoglądowy nie występuje, ale elementy tego nurtu można spotkać m.in. w poezji Natalii Arsienniewej, szczególnie okresu wojennego, kiedy to poetka rozmyśla nad ludzkim życiem, rolą człowieka i jego przeznaczeniem w świecie, zastanawia się nad funkcją, jaką ma spełniać poezja w tak dramatycznych dla ludzkości czasach jak dwie wojny światowe. W poezji tego okresu zauważa się swoisty protest przeciwko otaczającej rzeczywistości. Protest ten jest zdecydowanie mniejszy w okresie amerykańskim. Poetka godzi się ze swoim losem, przyznaje, że kocha życie ponad wszystko mimo wielu cierpień, których zaznała.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6029
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.