REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6025
Tytuł: Стихотворная эпитафия Черниговского полковника Якова Кондратьевича Лизогуба
Inne tytuły: The vers-epitaphion of Tszernigov's colonel Jakob Lisogoub
Autorzy: Авдеев, Александр
Data wydania: 2013
Data dodania: 30-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 19-30
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: This paper discusses the Vers-Epitaphion of Tszernigov’s colonel Jakob Lisogoub (1698). It discusses the problem of its place in the culture of East Slavic Baroque.
Opis: Глава представляет собой переработанный вариант ранее опубликованной научнопопулярной статьи: А.Г. Авдеев, Воин росский храбрый. Стихотворная эпитафия Якова Кондратьевича Лизогуба, «Родная старина. Поиски. Находки. Открытия» 2011, № 3, с. 30–39.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6025
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.