REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6013
Tytuł: Польская тэматыка ў рамане Янкі Брыля Птушкі і гнёзды
Inne tytuły: Polska tematyka w powieści Janki Bryla Ptaki i gniazda
Polish subject matter in Janka Bryl’s novel Birds and Nests
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 299-307
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: W artykule analizowana jest polska tematyka w jedynej, jak dotąd, w białoruskiej literaturze lirycznej powieści Ptaki i gniazda Janki Bryla. Pisarz, odwołując się do własnych doświadczeń, zwrócił uwagę na trudne relacje między mieszkańcami Zachodniej Białorusi, która w wyniku traktatu ryskiego z 1921 roku znalazła się w składzie II Rzeczypospolitej, a przedstawicielami polskiej władzy. Ponadto, szczerze opowiada o służbie w polskim wojsku i stosunku społeczeństwa niemieckiego do polskich więźniów.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6013
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.