REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6005
Tytuł: В. С. Высоцкий в польском литературоведении и культуре (соцальный и антропологический аспекты)
Inne tytuły: V. S. Vysotsky and Polish Literary and Cultural Studies (sociological and anthropological aspects)
Autorzy: Шпилевая, Галина
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 259-267
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: In the article “V.S. Vysotsky and Polish Literary and Cultural Studies (Sociological and Antropological Aspects)” an attemt is made to embrace the experience of Polish scholars whose research is dedicated to the artistic work of the outstanding writer of the second half of the 20th century. Vysotsky’s dramatic activity is also paid attention to: the role of Hamlet is commented on by a most popular Polish actor D. Olbrychski (Wspominki o Włodzimierzu Wysockim). Articles and monographs of M. Zimny, A. Zhebrovska, B. Osievich, A. Bednarchik, Ch. Andrushko, in which Vysotsky’s subjet spheres of poetry are paid attenion to, a comparative analysis of the role lyrics of Russian bards is done, and the problem ”V. Vysotsky and the Jewish Theme” is considered, are presented in the article as well. Special attention is given to the comparison of Vysotsky’s works and those of the Polish bards, who fought for freedom and dignity of Polish people in tandem with the Russian writer.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6005
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.