REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6004
Tytuł: Інтертекстуальні особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст.
Inne tytuły: Интертекстуальность в прозе Е. Гуцала 70-х годов ХХ века
Intertextuality in E. Gucał’s prose in the 1970s
Autorzy: Полохова, Наталія
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 249-257
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: В статье рассматриваются два типа отношений между авторским текстом Е. Гуцала и интертекстом (поэзия Т. Шевченко, М. Лермонтова, М. Рыльского, М. Винграновского и др.) – открытый и неявный, криптоцитатный. Интертекстуальность является доминантной чертой стиля психологической прозы Гуцала.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6004
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.