REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5934
Tytuł: Handel ludźmi jako czarna strefa ekonomii w procesie migracji
Inne tytuły: Trafficking in human beings as the black zone of economics in the process of migration
Autorzy: Wojnicz, Piotr
Słowa kluczowe: migrations
pathology
trafficking in people
victims
smuggling
Data wydania: 2010
Data dodania: 16-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 294-304
Abstrakt: Problematyka migracji od dawna interesowała geografów ludności. Od najdawniejszych czasów zjawisko migracji wywołuje daleko idące następstwa polityczne, społeczne i ekonomiczne, a migracje należą do najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesnych dziejów świata. Zjawisko to, jakże charakterystyczne dla współczesności, powiązane jest w nierozerwalny sposób z handlem ludźmi. Istnieje również wiele form stosowanych praktyk wyzysku powiązanych z handlem ludźmi. Handel ludźmi jest zagrożeniem wielowymiarowym: pozbawia ludzi przysługujących im praw i swobód, stanowi globalne zagrożenie dla życia i zdrowia, jest jedną z postaci przestępczości zorganizowanej. Wpływa nie tylko na jednostki, które padają jego ofiarami, ale także zmniejsza jakość zabezpieczenia społecznego wszystkich narodów, których dotyczy to zjawisko, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
The issue of migration has been the subject matter of interest to geographers for a long time. From far back, the phenomenon of migration has had far-reaching political, social, and economic implications and migration is among the most characteristic phenomena in the modern history of the world. This phenomenon, so characteristic of present times, is unequivocally associated with the trafficking in human beings. Equally, there are many practices relating to acts of exploitation which can be directly linked to human trafficking. Human trafficking is a multidimensional threat: it deprives people of their rights and freedoms, constitutes a global threat to life and health, and is one of the many forms of organized crime. It affects not only the individuals who are its victims, but also reduces the quality of the social security of all nations concemed and endangers both safety and public policy.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5934
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.20
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_P_Wojnicz_Handel_ludzmi_jako_czarna_strefa_ekonomii_w_procesie_migracji.pdf818,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.