REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5924
Tytuł: Станаўленне беларускай нацыянальнай ідэі ў паслярэформенны перыяд – Кастусь Каліноўскі
Inne tytuły: Kształtowanie się idei narodowej w okresie pouwłaszczeniowym – Konstanty Kalinowski
Development of the national idea in a post-enfranchisement period – Konstanty Kalinowski
Autorzy: Wasiluk, Joanna
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 151-156
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: Artykuł jest poświęcony kształtowaniu się idei narodowej w okresie formowania nowej literatury białoruskiej (XIX w.). Zwraca się szczególną uwagę na wkład Konstantego Kalinowskiego w rozwój białoruskiej idei narodowej w okresie pouwłaszczeniowym. W swoich odezwach do ludu marzył on o zaprowadzeniu równości, rozpowszechnieniu edukacji i kultury, wyzwoleniu narodowym. Swoje ideały społeczno-narodowe Konstanty Kalinowski formułował w twórczości publicystycznej, która jest przedmiotem analizy tego artykułu. Jest on autorem pierwszej, działającej nielegalnie, białoruskojęzycznej gazety „Mużyckaja prauda” i płomiennego testamentu Listy spod szubienicy.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5924
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)