REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5919
Tytuł: «Лучшие цветы немецкой поэзии на русской почве»: бледный список или поэтический взлет? (К проблеме эволюции творчества А.А. Фета)
Inne tytuły: „Najpiękniejsze kwiaty niemieckiej poezji na gruncie rosyjskim”: Skromna lista czy wzlot poetycki? (z problemów ewolucji twórczości A. A. Feta)
“The transformation of the best German poetry achievements in the Russian culture”: the poor copy or the poetic ascent? (about the problem of Fet’s oeuvre evolution)
Autorzy: Лукинова, Алла
Data wydania: 2013
Data dodania: 5-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 143-150
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: W artykule omówiono najważniejsze aspekty wpływu twórczości poetów niemieckich: J. W. Goethego i H. Heinego na poezję A. A. Feta, która powstawała w Rosji na styku kultur, w sytuacji otwarcia społeczeństwa rosyjskiego na zachodnioeuropejską, w szczególności niemiecką kulturę XVIII i XIX wieku. W centrum zainteresowań autorki znalazła się specyfika poetyckiej formy wierszy niemieckich, przekazujących ideę powiązań przyrody i ludzkich emocji, co znalazło artystyczną kontynuację w wierszach A. Feta z różnych okresów twórczości, związanych nie tylko z rozwojem jego osobowości poetyckiej, lecz także z rosyjskimi źródłami jego liryki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5919
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.