REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5908
Tytuł: La specificità del diritto polacco genealogico ed araldico
Inne tytuły: Specyfika polskiego prawa genealogicznego i heraldycznego
Specificity of Polish genealogical and heraldic law
Autorzy: Affek, Mariusz
Słowa kluczowe: genealogy
heraldry
coat of arm
revolution in computer science
Internet
Data wydania: 2010
Data dodania: 4-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 199-217
Abstrakt: Every European country has its cultural identity shaped by history, and it impresses the signs and symbols, and connects with the sense of national and family pride. Sciences supporting history, and in particular its genealogy and heraldry, meet that universal demands. Both of these fields of knowledge are not only very "spectacular" because of the possibility of creating trees and coats of arms, but also enter perfectly into a worldwide genealogical movement, which appeared in the late 1980s and 1990s of the 20th century, largely due to the invention of the personal computer and the Internet. This revolution in computer science led to quite new ways in the collection, storage and presentation of data on family origins and their coats of arms. In parallel with this phenomenon, a "wave" of new, colorful and popular pubIications concerning genealogical and heraldic issues appeared, which today, stil hold the attention of people interested in testing their "roots".
URI: http://hdl.handle.net/11320/5908
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.14
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_M_Affek_La_specificita_del_diritto_polacco_genealogico_ed_araldico.pdf5,62 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.