REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5907
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorHoc, Stanisław-
dc.date.accessioned2017-10-04T11:19:27Z-
dc.date.available2017-10-04T11:19:27Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 185-198pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5907-
dc.description.abstractRozwój technologii informatycznych, a także związanych z infrastrukturą IT doprowadził do powstania cyberprzestrzeni jako nowego obszaru dla działań społecznych. Należy podkreślić, że cyberprzestępczość, w przeciwieństwie do prawa karnego, nie zna granic państwowych. Globalna infrastruktura komunikacyjna, taka jak Internet, umożliwia przestępczość transgraniczną i pozwala w tym samym czasie wyrządzić szkodę szeregowi użytkowników z wielu krajów przez działanie, które niekoniecznie musi być przedmiotem penalizacji w kraju sprawcy. Zagrożenia dla cyberprzestrzeni są prawdziwe i wynikają z przestępczości, szkodliwych treści w Internecie, dynamicznego zwiększenia ilości wirusów, złego oprogramowania, powodzi wiadomości-śmieci i ataków hakerów. W związku z tym istnieje rosnąca potrzeba podjęcia działań zmierzających ku zapobieżeniu tym zjawiskom i ku przyjęciu instrumentów, które zagwarantują bezpieczeństwo państwa i jego obywatelom.pl
dc.description.abstractThe development of information technology as well as in IT- related infrastructure, has led to the growth of cyberspace as a new area of social activity. lt needs to be emphasized that cyber crime, unlike criminal law, has no national borders. Global communication infrastructure, like the Internet, enables cross-border crime and allows simultaneous harm to be caused to a number of users in many countries with a single act which may not necessarily be penalized in the perpetrator's country of domicile. Threats to cyberspace are real and result from crime, harmful content on the Internet, dynamic growth of viruses, faulty software, flood of spam and hacking attacks. Therefore there is a growing need for taking actions to prevent these phenomena and providing instruments which ensure security of the state and its citizens.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectcyberspacepl
dc.subjectterrorismpl
dc.subjectInternetpl
dc.subjectcrimepl
dc.subjectsecuritypl
dc.titleCyber terrorism - threat to the security of the state and its citizenspl
dc.title.alternativeCyberterroryzm - zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywatelipl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2010.08.13-
dc.description.pages185-198pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_S_Hoc_Cyber_terrorism_threat_to_the_security_of_the_state_and_its_citizens.pdf788,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.