REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5881
Tytuł: Ograniczenia prawa pacjenta do samostanowienia w związku z hospitalizacją w przypadku gruźlicy
Inne tytuły: Limitations of a patient’s right to self-determination in cases of hospitalization for the treatment of tuberculosis
Autorzy: Rybarczyk, Katarzyna
Słowa kluczowe: patient’s rights
restriction of patient’s autonomy
tuberculosis
obligatory hospitalization
prawa pacjenta
ograniczenie autonomii pacjenta
gruźlica
obowiązkowa hospitalizacja
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 159-169
Abstrakt: The subject of the article is a discussion of issues related to the limitation of patients’ rights provided for in the law in the prevention and control of infectious diseases - in this instance tuberculosis. The above restrictions result from the treatment of public health as a merit of higher protection than individual human rights. Th ey are manifested in the specifi c responsibilities of patients in the case of tuberculosis, such as forced treatment and hospitalization, and therefore despite the lack of consent or against objection, compliance with the injunctions and prohibitions of the State Sanitary Inspection to prevent and combat infectious diseases. In this article I am presenting legal solutions limiting the patient’s right to decide on treatment, consent or objection to health services related to the implementation of tuberculosis prevention and control tasks, thus limiting the patient’s autonomy in relation to this disease and pointing to problems arising in connection with the fulfillment of obligations in this respect. Keywords: patient’s rights, restriction of patient’s autonomy, tuberculosis, obligatory hospitalization.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Katarzyna Rybarczyk – doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.
Katarzyna Rybarczyk – PhD candidate, Department of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, Toruń. Legal advisor.
E-mail: katarzynar09@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5881
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.02.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.