REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5872
Tytuł: Sytuacja osób ubezwłasnowolnionych w procesie wyrażania zgody na zabieg medyczny. Wybrane zagadnienia
Inne tytuły: Situation of the incapacitated in granting consent to medical treatment. Selected Issues
Autorzy: Wojcieszak, Agnieszka
Arciszewska, Katarzyna
Słowa kluczowe: autonomy
patient’s consent
incapacitation
autonomia
zgoda pacjenta
ubezwłasnowolnienie
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 97-106
Abstrakt: A basic right of every patient is the right to grant consent to medical treatment. A doctor cannot act without the knowledge and will of a patient. Contrary behaviour is treated as illegal. Use of the right to self-determination becomes complicated when the patient is incapacitated and this article presents the process of granting consent to medical treatment when this situation arises. Particular attention has been paid to describe the situation of a partially incapacitated patient. The reflections presented lead to the conclusion that under Polish legislation, an incapacitated patient is not completely deprived of the possibility of expressing their will. It is also important that the right to self-determination of an incapacitated patient should be respected by the physician throughout the entire term of treatment. The whole discussion aims at presenting the scope of the autonomy of incapacitated patients in the context of substitute consent and double consent.
Afiliacja: Agnieszka Wojcieszak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katarzyna Arciszewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Wojcieszak – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Agnieszka Wojcieszak – PhD candidate, Department of Civil Law, Commercial Law and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznań.
Katarzyna Arciszewska – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Katarzyna Arciszewska – PhD candidate, Department of Civil Law, Commercial Law and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznań.
E-mail: Agnieszka Wojcieszak: wojcieszak-agnieszka@wp.pl
Katarzyna Arciszewska: k.arciszewska@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5872
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.02.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.