REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5869
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSporczyk, Anna-
dc.date.accessioned2017-09-26T08:36:18Z-
dc.date.available2017-09-26T08:36:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 57-68pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5869-
dc.description.abstractThe problem of lgal regulation in the taking of ex vivo grafts from a young living donor raises much controversy. According to the Polish Collection, Storage and Transplantation of Cells, Tissues and Organs Act, a minor can only be a donor in exceptional cases – a cumulative number of prerequisites must be met. At the same time, this regulation provides solutions which respect the autonomy of minors. Firstly, the object of the transplant from a young living donor involves only cells having the ability to regenerate – that is bone marrow and peripheral blood. Another necessary condition for the legality of transplantation is to determine whether it is both legitimate and purposeful. Furthermore, the protection of the interests of the young living donor is reflected in legislation restricting the circle of recipients – minors can only be a donor for his or her siblings. Th e most important legal safeguard of the young donor’s interests seems to be the procedure of obtaining judicial authorization to make the transplant, which is preceded by the consent of his legal representatives. Moreover, in the case of bone marrow transplants, a minor over 13 years of age also has the legal right of consent.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectautonomypl
dc.subjectyoung living donorpl
dc.subjectex vivo transplantationpl
dc.subjectconsent for transplantpl
dc.subjectautonomiapl
dc.subjectmałoletni dawcapl
dc.subjecttransplantacja ex vivopl
dc.subjectzgoda na przeszczeppl
dc.titleGranice autonomii małoletniego żywego dawcy w transplantacjipl
dc.title.alternativeLimits of the autonomy of a young living donor in transplantationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.02.04-
dc.description.Emailannasporczyk@o2.plpl
dc.description.BiographicalnoteAnna Sporczyk – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku.pl
dc.description.BiographicalnoteAnna Sporczyk – PhD candidate, Department of Civil and Banking Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, Torun. Judge’s assistant, Regional Court, Płock.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
dc.description.referencesDuda J., Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesDudzińska A.K., Zdolność do wyrażenia zgody w przypadku transplantacji ex vivo, http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=112 (data dostępu: 10.02.2017 r.).pl
dc.description.referencesGuzik-Makaruk M., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008.pl
dc.description.referencesHaberko J., Uhrynowska-Tyszkiewicz I., Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesHartman J., Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesJaroszek J., Przeszczepy w świetle prawa w Polsce, Warszawa 1988.pl
dc.description.referencesKraszkiewicz N., Małoletni jako dawca w świetle polskich przepisów transplantacyjnych, http://www.prawoimedycyna.pl/?str=artykul&id=205 (data dostępu: 10.02.2017 r.).pl
dc.description.referencesKubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2014, wersja elektroniczna dostępna w Systemie Informacji Prawnej Legalis.pl
dc.description.referencesŁuków P., Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesMularski K., Problematyka przeszczepu od małoletniego żywego dawcy, „Państwo i Prawo” 2013, nr 7.pl
dc.description.referencesSośniak M., Zagadnienia prawne przeszczepów, „Państwo i Prawo” 1971, z. 2.pl
dc.description.referencesSmyczyński T., Opinia o ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, (w:) Opinie o ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, „Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu”, wrzesień 1995 nr 264.pl
dc.description.referencesZielińska E., Przeszczepy w świetle prawa w Polsce i na świecie, „Państwo i Prawo” 1995, nr 6.pl
dc.description.referencesZoń K.M., Dopuszczalność transplantacji ex vivo od dawcy małoletniego w prawie polskim, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42779/44_Katarzyna_Maria_Zon.pdf (data dostępu: 10.02.2017 r.).pl
dc.description.pages57-68pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_2_A_Sporczyk_Granice_autonomii_maloletniego_zywego_dawcy_w_transplantacji.pdf183,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.