REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5868
Tytuł: Granice autonomii małoletniego pacjenta a charakter wybranych interwencji medycznych
Inne tytuły: The limits of autonomy of a minor and nature of selected interventions in the health field
Autorzy: Zoń, Katarzyna Maria
Słowa kluczowe: patient rights
patient autonomy
informed consent
małoletni pacjent
autonomia pacjenta
świadoma zgoda
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 47-56
Abstrakt: The aim of the study is to analyze domestic law and selected aspects within international legal regulations connected to the scope of autonomy of a minor in relation to interventions in the health field. The starting point is explanation of the most significant elements of the principle of self-determination: the right to consent and the right to information. It should be pointed out that the scope of patient autonomy relates to typical medical interventions (physical examinations, operations) and it increases after the minor has reached the age of 16. In this context the specific regulation which provides different solutions, such as lowering the age of consent (ex vivo transplantation), is underlined. To sum up, the principle of autonomy of a minor is guaranteed in proportion to the level of a child’s development (mainly based on the criterion of age) and under the supervision of a statutory representative or, as in some instances, with court involvement. This special regulation ensures in an appropriate way the rights and interests of minors.
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Katarzyna Maria Zoń – wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współpracownik w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Katarzyna Maria Zoń – Lecturer, Department of Civil and International Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław. Associate at the interdisciplinary office of medical law and bioethics at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław.
E-mail: katarzyna.zon@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5868
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.02.03
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.