REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5762
Tytuł: Mapowanie grafów RDF na grafy właściwości
Inne tytuły: Mapping RDF graphs into property graphs
Autorzy: Szeremeta, Łukasz
Promotor(rzy): Gomolińska, Anna
Tomaszuk, Dominik (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: RDF
SPARQL
grafy właściwości
bazy danych
serializacja danych
property graph
databases
data serialization
Data wydania: 14-lip-2017
Data dodania: 24-lip-2017
Abstrakt: Obecny internet zdecydowanie nie jest tym, czym był na początku. Z medium do wymiany dokumentów przekształcił się w narzędzie praktycznie do wszystkiego – komunikacji na żywo, zakupów czy pracy zdalnej. Wiele usług internetowych wykorzystuje jeden z modeli przechowywania danych grafowych – Resource Description Framework (RDF) i grafy właściwości (ang. property graphs). Pierwszy z nich wykorzystywany jest m.in. w bazach wiedzy, czyli zbiory zawierające logicznie powiązane informacje z danych dziedzin. Drugi natomiast, m.in w systemach wielu instytucji finansowych do wczesnego wykrywania nadużyć, serwisach społecznościowych oraz transporcie lotniczym. Przy lawinowo rosnącej ilości danych, pogodzenie obu tych „światów”, wydaje się być niezwykle istotne. W pracy zostaną omówione zagadnienia związane z obydwoma modelami: serializacje, języki zapytań, przegląd magazynów i baz danych. Zaprezentowane zostaną również metody i algorytmy transformacji oraz kompletne rozwiązanie łączące te dwie koncepcje.
The current internet is definitely different from the initial original. From the medium of exchange documents it has transformed into a tool for live communication, shopping, remote work and others. Many web services use graph models – Resource Description Framework (RDF) or property graphs. The first one is used e.g. in knowledge bases – collections, which contain logically related information. The second one is used e.g. in the systems of many financial institutions for early abuse detection, on social networking services, and for civil aviation. With the rapidly growing amount of data, dealing with both of these “worlds”, seems to be extremely important. This work will cover issues related to both models such as serializations, query languages, graph stores and databases overview. The methods and transformation algorithms with a complete solution combining these two concepts will be also presented.
Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki. Instytut Informatyki
Opis: Praca magisterska
URI: http://hdl.handle.net/11320/5762
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Prace dyplomowe (WMiI)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mapowanie grafów RDF na grafy właściwości - Łukasz Szeremeta 2017.pdf3,61 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.