REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5705
Tytuł: Klaus Marxen, Weiheraum. Roman Bouvier Verlag, Bonn 2015
Autorzy: Kowalewska-Borys, Ewa
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 151-155
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Ewa Kowalewska-Borys – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; mgr.iur.comp. Uniwersytetu w Bonn, stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn, Martin-Luther – Universität in Halle, Universität Bern in Schweiz, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu polskiego procesu karnego, niemieckiego modelu postępowania karnego oraz prawnokarnych aspektów dziennikarstwa.
Ewa Kowalewska-Borys – Ph.D. in law, lecturer at the Department of Criminal Justice, Faculty of Law at the University of Bialystok; mgr.iur.comp. University of Bonn, scholar at the Rheinische Friedrich-Wilhelms University in Bonn, the Martin Luther University in Halle and Bern University in Switzerland. Author of many publications on Polish criminal procedure, German criminal procedure and connections between criminal law and journalism.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5705
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.13
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_1_E_Kowalewska-Borys_Recenzja_ksiazki.pdf76,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.