REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5546
Tytuł: Spacer po terytoriach niedomkniętych, czyli śladami ekspresji geograficznych
Inne tytuły: Walking Through “Unclosed Territories” or Tracing the Forms of Geographical Expressions
Autorzy: Kaczmarek, Jacek
Słowa kluczowe: geography
literature
space
unclosed territories
geographical expressions
Data wydania: 2016
Data dodania: 2-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 237-255
Abstrakt: The text defines the concept of “unclosed territories”, the third category proposed by the author which completes his methodology of encoding, reading and interpreting geographical places. The author’s argument holds that physical accessibility of space does not automatically imply its openness. Further, in order to understand the visited space one must walk in the footsteps left by others. These may include a literary text, music, dance and interplay of senses. Leaving traces in physical space is an individual act tinted by “geographical expressions”. The author’s reflections draw from a variety of cultural texts and his own itineraries.
Afiliacja: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Jacek Kaczmarek, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk Geograficznych), kierownik Zakładu Geografii Miast w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia geografii społecznej, marketingu turystycznego i ekonomiki miasta. W swoich pracach badawczych podejmował kwestię miejskiej przestrzeni społecznej. Istotnym wątkiem rozważań naukowych jest miejsce człowieka w przestrzeni i czasie, w ujęciu geograficznym. Autor m.in. książek Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście (1996), Podejście geobiograficzne w geografii społecznej (2005), współautor podręcznika Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie (2010), współredaktor opracowania Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina (2013). W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych.
E-mail: jacek.a.kaczmarek@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5546
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.16
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.